Aktuální/Důležité/Neodkladné

Zápisové lístky

24.04.2017 13:00
Sledujte pozorně vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Zápisový lístek je NUTNÉ ODEVZDAT na...

—————

SPONZORSKÉ DARY

29.08.2016 05:44
Znovu děkuji všem rodičům (4 rodiče), kteří přispěli sponzorským darem na konto školy ve školním...

—————

Balíček sešitů

03.07.2016 20:12
Kdo si neobjednal balíček sešitů a bude si nakupovat pomůcky sám, potřebuje do 9. ročníku...

—————

Platby

03.09.2015 11:45
Prosíme všechny rodiče, aby při jakýchkoli platbách na účet školy nevyužívali možnosti vkladu...

—————

ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ

01.09.2015 21:08
K novinkám letošního školního roku patří odpolední vyučování. Osmé ročníky mají ve čtvrtek od 13.45...

—————

ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

23.08.2014 11:24
Prosím VŠECHNY RODIČE, kteří dosud nedostali přístupový kód do elektronické žákovské, aby se...

—————

HODNOCENÍ KÁZNĚ

13.11.2013 16:52
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení jejich chování. Nehodnotí se pouze kázeň při vyučování, ale...

—————

Osvobození z předmětu

02.09.2013 21:10
Pokud se vaše dítě nemůže ze zdravotních důvodů účastnit nějakého předmětu (obvykle to bývá tělěsná...

—————


Kontakt

ABSOLVENT 2017


Novinky

Odpolední vyučování

03.09.2015 18:05
K novinkám letošního školního roku...

—————