Nový projekt

08.09.2015 06:03

Ve věku vyspělých technologií klesá počet čtenářů klasických papírových knížek. Mnoho lidí dá přednost filmu nebo počítači. Existuje nějaká cesta, jak přivést školní děti k četbě?

Pokusem o řešení by mohl být školní projekt "ROK S KNIHOU". Jeho cílem je, probudit v těch dětem, které nečtou, pozitivní vztah k literatuře. Aby si uměly samostatně si vybírat knížky, které jsou jejich srdci nejblížší a aby měly chuť si je přečíst.

V minulých letech bylo rozvíjení čtenářské gramotnosti na naší škole zaměřeno na nižší stupeň. "Rok s knihou" by měl mít širší záběr, zapojí se i vyšší ročníky. Co by mohlo být součástí projektu? Třeba večery s příběhem, kdy starší žáci budou předčítat mladším. Literární a čtenářské soutěže. Besedy s pozvanými spisovateli. Vlastní literární tvorba, zveřejňování vybraných prací ve školním časopise. Exkurze do knihoven a knihkupectví. Pátrání po knihách, spojených s určitým tématem, místem, významným dnem apod. Dramatizace vybraných kapitol. Diskuze o knihách. Čtenářský deník. Ilustrace literárních ukázek. Výstavy k tématu... Možností je spousta, vždyť četba je ohromné dobrodružství. Zatím se to rozjíždí a kdokoliv může přijít s nápadem, který bude možné v celoročním projektu využít.

Články této rubriky vás budou informovat o akcích "Roku s knihou".

—————

Zpět


Kontakt

ABSOLVENT 2017


Novinky

Odpolední vyučování

03.09.2015 18:05
K novinkám letošního školního roku...

—————