Druhá záloha

28.11.2016 17:35

První záloha na zájezd do Chorvatska ve výši 2000,- Kč (v některých případech i celá částka) byla složena k vypsanému datu 18. 11.2016 pouze šestnácti rodiči z přihlášených 36 žáků. Platba za dalších 19 dětí dorazila až po tomto termínu.

S ohledem na tuto skutečnost prosím všechny rodiče, aby příští splátku odeslali opravdu včas. Škola je smlouvou vázána CK platit ve stanovených termínech.

Další platba (opět 2000,- Kč) musí být složena k 24. březnu 2017. Peníze je možné posílat od tohoto okamžiku až k danému termínu, třeba i po menších částkách, POUZE na bankovní účet školy 1041438329/0800. Při převodu peněz uvést: VARIABILNÍ SYMBOL 41 A JMÉNO a TŘÍDU DÍTĚTE!!! 

 Děkuji za pochopení. B. Hamouzová

—————

Zpět


Kontakt

ABSOLVENT 2017


Novinky

Odpolední vyučování

03.09.2015 18:05
K novinkám letošního školního roku...

—————